Wie zijn wij?

 

Sinds 31 jan 2003 is de oprichting van  Stichting D’n Eik, Koepelorganisatie Natuur en Landschapscultuur een feit. De stichting herbergt verenigingen en organisaties die op het gebied van natuur en landschap actief zijn. De verenigingen hebben hun gemeenschappelijke belangen bij de stichting ondergebracht. Die belangen worden behartigd richting gemeentelijke en andere maatschappelijke organisaties vice versa.            

De stichting heeft ten doel:

a. actief te zijn in het verbeteren van het Boekelse en Venhorstse landschap in het algemeen;
b. het beheer over haar eigen of toegewezen gronden en andere onroerende goederen te garanderen over langere termijn;
c. voorlichting te geven en begrip te kweken voor flora en fauna in de gemeente Boekel;
d. daar waar mogelijk de verenigingen, stichtingen en andere instellingen binnen de gemeente Boekel te laten participeren om hun kennis en kunde volledig te laten benutten voor de flora en fauna;
e. de activiteiten ten aanzien van natuurontwikkeling te stimuleren en uit te voeren en deze onderling beter af te stemmen;
f. gebruik te maken van elkanders deskundigheid en kennis.
g. het laten kennis maken met de unieke natuurverschijnselen op en rond de Perekker.  
 
Het bestuur:      
Voorzitter:                    Bart van Sleeuwen
Secretaris:                    Ingrid Graat
                                   tel: 06-12065383
                                           e-mail: stichtingdneik@gmail.com   
Penningmeester:           Igo van Sleeuwen
Leden:                         Rini van den Broek,  Jan van Rooij,  Ben Timmers,
                                   Ria van Lankveld