Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting D’n Eik Boekel.
In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
 
U leest op dit moment de privacy verklaring van Stichting D’n Eik.
Stichting D’n Eik is een koepelorganisatie voor Natuur en Landschapscultuur. De Stichting herbergt verenigingen en organisaties die op het gebied van natuur en landschap actief zijn. De verenigingen hebben hun gemeenschappelijke belangen bij de Stichting ondergebracht. Die belangen worden behartigd richting gemeente en andere maatschappelijke organisaties.
Er zijn situaties waarin uw gegevens door Stichting D’n Eik verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Stichting D’n Eik, neem dan gerust contact op via stichtingdneik@gmail.com of via de website www.stichtingdneik.nl.
 
Doel gegevens verzamelen.
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Stichting D’n Eik. Deze worden hieronder toegelicht.
01.   Het versturen van agenda’s en notulen van vergaderingen.
02.   Het versturen van nieuwsbrieven. Stichting D’n Eik stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn informatief en niet commercieel. De geadresseerden zijn de vrijwilligers van de Stichting, de Vrienden van de Perekker en de belanghebbende maatschappelijke organisaties.
03.   De bij Stichting D’n Eik bekende gegevens zijn doorgaans schriftelijk of mondeling aangeleverd.
04.   De gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Stichting D’n Eik via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een antwoord of een dienst aan te kunnen bieden.
05.   Analytics De website van Stichting D’n Eik verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van u website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming.
 
De ontvangers.
De gegevens die Stichting D’n Eik ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
01.   Novosite. De e-mail van Stichting D’n Eik wordt gehost bij Novosite. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Novosite.
02.   De secretaris.Archivering van verzendlijsten bij het secretariaat van de Stichting.  
03.   De penningmeester .Voor de adressenlijst  van de Vrienden van de Perekker (donateurs); gegevens van relaties met wie betalingen plaatsvinden.
04.   Een verzendlijst bij de verzender van de nieuwsbrieven.
 
Opslag periode.
De gegevens worden voor langere tijd bewaard door Stichting D’n Eik, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar stichtingdneik@gmail.com.
Google Analytics.
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Analytics.
Contact opnemen.
Op het moment dat u contact opneemt met Stichting D’n Eik via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Beveiliging.
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. U gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Stichting D’n Eik of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
 
Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Stichting D’n Eik privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
 
Uw rechten.
01.  Recht op inzage. U hebt het recht om te allen tijden uw gegevens op te vragen die bij Stichting D’n Eik vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Stichting D’n Eik. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
02.  Recht op rectificatie. Kloppen u gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Stichting D’n Eik.
03.  Recht op wissen van gegevens. Wil u niet langer dat uw gegevens bij Stichting D’n Eik vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
04.   Recht op het indienen van een klacht. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Stichting D’n Eik niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
05.  Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar). Wil u niet dat Stichting D’n Eik uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via stichtingdneik@gmail.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.  
 
Plichten.
Stichting D’n Eik verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een algemeen belang. Denk hierbij aan het verstrekken van informatie, het aanbieden van non-profit diensten, adviezen en werkzaamheden van Stichting D’n Eik via website en email. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten en informatie. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Stichting D’n Eik de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Stichting D’n Eik met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
 
Rechten.
Stichting D’n Eik behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stichting D’n Eik dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting D’n Eik te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Hebt u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. stichtingdneik@gmail.com of www.stichtingdneik.nl
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 12-06-2018
Bestuur Stichting D'n Eik Boekel