E N C De Perekker

   
Educatief Natuur Centrum De Perekker. 
In 2003 direct na de oprichting van de koepelorganisatie "D’n Eik” kwam het plan op tafel om een eigen verenigingsgebouw te realiseren. Dit plan werd in de loop van de tijd breder uitgewerkt.
 
Het  natuurterrein "De Perekker”, met zijn unieke natuurverschijnselen als de Peelrandbreuk en daarmee gepaard gaande wijstverschijnselen, is daarvoor zeer geschikt gebleken. Met dit plan, waarin het item natuur het belangrijkste element werd, nam het bestuur van Stichting D’n Eik contact op met het gemeentebestuur. Deze stemde unaniem in met het plan.
 
De elementen van het plan zijn:
Verenigingsgebouw met vleermuizenkelder; oeverzwaluwenwand; insectenmuur; bijenhal. 
Waterwerken: kikkerpoel; waterval met brug tussen grote gegraven vijver en natuurlijk ontstane (schaats)vijver; sloten met natuurlijke schoeiing; wijstverschijnselen.
Verharde wandelpaden; zwaluwenlijn; zandverstuiving.
Informatieborden o.a. over de aanwezige wijstverschijnselen en de zandstuwwallen in de nabij gelegen bossen.
 
Het verenigingsgebouw bestaat uit drie bouwlagen: Op de "zolder” is de vergaderruimte voor een kleinere setting; met keuken en opslagruimte. Daaronder, met entree, bevindt zich de tentoonstelling/vergaderruimte met een kleine bar, infoborden, beeldscherm met apparatuur, uitstalling van materialen van de verschillende werkgroepen etc. Bij de entree bevinden zich de toiletten. In de kelder is de vleermuizenruimte (afgesloten en geïsoleerd), de werkruimte voor de Jeugdnatuurwacht en opslagruimte.  

 

  Afbeelding invoegen
 
 
Afbeelding invoegen 
 
 Klik hier voor een plattegrond van de Perekker