De werkgroepen

De Vogelwerkgroep Boekel-Venhorst heeft als doelstelling:

  • Het bevorderen van nestgelegenheid voor de in wild levende vogels. Denk hierbij aan het ophangen van nestkasten voor diverse zangvogels, gierzwaluw, torenvalk maar ook voor kerk-, steen- en bosuil. Het creëren van nestgelegenheden voor oeverzwaluw, ijsvogel en huiszwaluw.
  • Het verbeteren van de biotoop van de in het wild levende vogels middels het onder meer creëren van stilte gebieden, randbeheer, onkruidveldjes, vlinderweiden, en schuilgelegenheden.
  • Het bijhouden van de vogelstand en het beschermen en het verbeteren van deze vogelstand.
  • Een bijdrage te leveren aan de educatie. Zo worden er onder meer publiekswandelingen en een enkele keer een thema avond georganiseerd. Met de Jeugdnatuurwacht heeft de VWG een nauwe samenwerking.
  • Inventarisatie van kerkuilen, steenuilen en torenvalken. Deze worden af en toe gecontroleerd op bewoning en schoongemaakt. Hierbij worden braakballen verzameld die weer van pas komen bij de uitpluisactiviteit van de jeugdnatuurwacht.
  • Elk jaar wordt een inventarisatie gemaakt van de vogels die op en rond de Perekker en de trimbossen voorkomen. Op de Perekker zelf worden tegelmatig ijsvogels gespot en kort geleden een paar gele kwikstaarten.        

    Contactpersoon:T. Derks.  Mail: klik hier.

Ook de vogelwerkgroep maakt deel uit van stichting d'n Eik. De groep bestaat uit 11 mannen die eenzelfde passie hebben, het observeren van vogels en inventarisatie van deze gevederde vrienden. Er wordt gezorgd voor broedgelegenheid. Op de laatste zondag van de maand worden regelmatig uitstapjes gemaakt naar een vogelgebied.

Er worden voor geïnteresseerden zo nu en dan rondleidingen gegeven op de Perekker en Voskuilenheuvel.


 º Werkgroep PR (Public Relations)

        contactpersoon: vacant Mail: klik hier.
 
º Werkgroep onderhoud Perekker
        contactpersoon: Bart van Sleeuwen  Mail: klik hier.
 
º Werkgroep Gidsen
        contactpersoon: T. van den Boom. Mail: klik hier.
 
º Fietsroutes en prieeltjes
         contactpersoon: C. Hanenberg. Mail: klik hier.