Activiteiten

 
Stichting D'n Eik Boekel 
Natuur en landschapscultuur
Natuur en Educatie Centrum De Perekker 
Mezenlaan 22 
5427 SL Boekel 


 
Op zondag 21 april houden we in het Educatief Natuur Centrum (ENC) De Perekker een OPEN DAG.
 

Deze OPEN DAG wordt opgeluisterd met workshops en Peelverhalen gepresenteerd door bakker
Ard en May Gerards - Steeghs uit Horst.
 
De workshops worden gehouden op de tijden 11.00 - 13.00 en 14.00 uur.
Tijdens deze workshops wordt er pizza gebakken met vroegere meelproducten zoals boekweit en spelt. Deze PEELPIZZA'S zijn GLUTENVRIJ en punten ervan zijn ter plaatse te koop. 
Naast het bakken vertelt hij over de eeuwenoude landbouwmethode "Boekweit brandcultuur”, die het mogelijk maakte Boekweit te verbouwen op het veen. De Peelwerkers bakten er Boekweitkoek mee. Boekweit is tegenwoordig een Superfood en een gezonde graanvervanger voor mensen met gluten-intolerantie. Met de workshop Peel Pizza bakken, maak je dit 'beleef arrangement' compleet. 
 
Tijdens de workshops worden PEELVERHALEN verteld door landschapsverteller Wiel Steegs die zijn verhalen illustreert met dia's.
Prachtige dia’s over de Peelrandbreuk, wat is dat?. Over de stuifduinen en heidevelden aan de rand van de Peel. Spannende verhalen over de turfstekers en mythes op de grens van Limburg en Brabant, hoe het veen verdween en de mens verscheen.
 
De OPEN DAG eindigt om 16.00 uur. 

Wij zien er naar uit u te ontmoeten, de toegang is gratis.


 
 
 
 


Evenals vorig jaar organiseren we weer de Avond voor de Vriend(in) van de Perekker en vrijwilligers.
We zijn blij u weer te kunnen uitnodigen voor deze bijeenkomst. Als dank voor uw jaarlijkse donatie en/of ondersteuning wordt u uitgenodigd om op maandag 25 maart 2024 om 20.00 uur aanwezig te zijn in het Educatief Natuur Centrum ‘De Perekker.  

    
 
 
We hebben dhr. Johan Mees bereid gevonden om op deze avond een lezing te verzorgen. De lezing duurt tot 22.00 uur. Na afloop van de lezing is het stellen van vragen mogelijk maar gelet op de tijd geen uitvoerige discussie.
 
De wolf is terug van weggeweest. Is dit goed of slecht nieuws? Een aanwinst of juist niet? In ieder geval is het een gegeven, een feit waar je niet omheen kunt. De vraag is eerder hoe je als mens met de wolf kunt samenleven. Johan Mees gaat hier verder op in. Hij is ecoloog en adviseur Natuurbescherming en faunazaken bij de provincie Noord-Brabant, secretaris van de Brabantse wolvencommissie en werkt aan een Brabants wolvenplan. Johan is een natuurkenner pur sang. 
 
 
De wolf.
Vanuit Duitsland komen wolven naar Nederland, op zoek naar nieuw leefgebied. Op de Veluwe hebben zich de eerste roedels gevestigd. Maar ook in Brabant kunnen wolven zich vestigen. Zo nu en dan bezoeken zwervende wolven Brabant en lijkt daarmee definitief terug te zijn. Hij heeft een positieve invloed op natuur, landschap en biodiversiteit. De wolf is daarmee een aanwinst voor de Brabantse natuur. Maar er is ook een andere kant; hij kan schade veroorzaken en soms zijn mensen bang voor wolven.  
 
 
 
De avond wordt verzorgd door Stichting D’n Eik en aan de te gebruiken consumpties zijn voor u en uw eventuele introducé geen kosten verbonden.     
 

           
 23 Maart Opschoondag.             

                 

 
Een vijfentwintigtal  mensen hebben zich om 9.00 uur verzameld in De Perekker om, na een kopje koffie, in groepjes erop uit te trekken om zwerfvuil te verzamelen.   
Wethouder Brands sprak vooraf zijn waardering uit voor de goede opkomst en het mede zorg dragen voor een opgeruimde omgeving.
 
Rond 11.30 uur was iedereen weer terug met goed gevulde zakken zwerfafval en konden nog napraten onder het genot van een kop erwtensoep en worstenbroodjes.   
   
                        

 22 November: Leerlingen van de St. Corneliusschool Venhorst hebben, in het kader van BOOMPLANTDAG, bes- en vruchtdragende bomen en struiken   geplant bij het volkstuinencomplex tussen Venhorst en Boekel. Door deze aanplant is de vorming van het voedselbos weer een flink stuk dichterbij gekomen.
 Burgemeester van den Elzen maakte in de klas de kinderen  vooraf al enthousiast. 
 
                                                 

Nationale Natuurwerkdag
Volkstuinvereniging 'De Heuverij', Stichting D'n Eik en gemeente Boekel hebben het voornemen om een perceel naast de volkstuinen aan de Wanroijseweg om te zetten naar educatieve natuur.  
Door heggen, bomen, bloemenvelden, een openbare moestuin en een educatief voedselbos aan te planten wordt natuur gecreëerd. Naast een betere leefomgeving en gezellige ontmoetingsplaats wil de gemeente Boekel deze nieuwe natuur ook benutten om kinderen en volwassenen te laten zien hoe een voedselbos en een moestuin eruit zien en onderhouden worden. Zo worden mensen geïnspireerd om zelf meer bezig te zijn met de natuur.
 
Op zaterdag 4 november werd in de ochtend alvast een begin gemaakt van het voedselbos waarbij we ons, tijdens de Nationale Natuurwerkdag, bezig gaan houden met de allereerste aanplant van dit bos.
 
                                                                    
  

   


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Landschapsontwikkeling en natuurbeheer in het landelijk gebied van Boekel.
 
De gemeente Boekel neemt sinds 2020 deel aan de provinciale samenwerkingsovereenkomst 'Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant', de zogenaamde STILA-regeling. Met de Stimuleringsregeling Landschap kan een grondeigenaar die buiten zijn erf maatregelen treft die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud en/of -ontwikkeling een passende vergoeding ontvangen. De provincie en de gemeente Boekel gaan de samenwerking met twee jaar verlengen. 
Kleine maar impactvolle projecten.
Bij de STILA gaat het om relatief kleine projecten zoals natuurakkers en houtwallen. De gemeente Boekel heeft onder andere als speerpunten Landschapsbeheer en – ontwikkeling. Binnen het thema ‘Boerenlandvogels en bijen’ is ruim aandacht voor de aanleg en onderhoud van kruidenrijke randen.
Wethouder Ben Brands: "De gemeente ondersteunt daarnaast het project ‘bloemenakkers’. Een samenwerking tussen stichting D’n Eik, de Vogelwerkgroep en de Weidevogelgroep. Dit project loopt erg goed en levert voor alle partijen een win-winsituatie op. 


 
1 oktober 2023 vierde Stichting D'n Eik haar 20 jarig bestaan met demonstraties van de aangesloten verenigingen en werkgroepen. 
Het was een drukbezochte dag met veel sfeer en gezelligheid. 
 
         
 
       
 


 


 
Foto's gemaakt door Esther Raijmakers. 

              
 
         
 
 

 
Natuurlijk kunt u zich aanmelden als Vriend van De Perekker voor de minimale bijdrage van
€ 15,=

Uit de nieuwsbrief:

Van de voorzitter

Het is weer zo'n 20 jaar geleden dat we met enkele personen om de tafel gingen zitten met de vraag: "Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in Boekel en Venhorst meer centraal wordt georganiseerd in de natuur en wat daarmee samenhangt?” Al snel kwam het voorstel om een soort van paraplu organisatie op te zetten en te proberen daar zo veel mogelijk verenigingen bij te betrekken. En dit resulteerde in het opzetten van een overkoepelende stichting n.l. Stichting D’n EIK. Na een jaartje van voorbereiden was het moment aangebroken en de stichting werd opgestart en is uitgegroeid tot een mooi resultaat. Een stichting waar in alle plaatselijke verenigingen of stichtingen, die een verband hebben met natuur en landschapsbeheer, van zich kunnen laten horen in de klankbordvergadering die 2 x per jaar gehouden wordt. Als stichting proberen wij steeds het overleg open en bespreekbaar te houden. Wij hopen als stichting nog vele jaren door te gaan en willen volgend voorjaar aandacht besteden aan het 20-jarig bestaan.

Vrijwillige Weidevogelbescherming.

Op 27 september zijn, tijdens de afsluitavond van de Vrijwillige Weidevogelbescherming op de Perekker, Rien Reijbroek en Harrie Tielemans gehuldigd in verband met 25 jaar lidmaatschap van de Weidevogelbescherming. Tevens werd afscheid genomen van Antoon Vermeer die 20 jaar voorzitter is geweest. Allen werden hiervoor in het zonnetje gezet. Een bos bloemen mag hierbij niet ontbreken. Ook felicitaties namens de ZLTO en dank aan deze organisatie voor het beschikbaar stellen van hun terreinen.

  


 

 

Boomplantdag.

Op 23 november is de Boomplantdag op de Putakker nabij Huize Padua. Nieuw is dat met behulp van satellieten de bomen worden gemarkeerd. Hierdoor kan ieder kind ‘zijn/haar’ boom terugvinden. Welke school meedoet is nog niet zeker. Het gaat hierbij om de groepen 7 en of 8. Er wordt met hulp van enkele vrijwilligers van Stichting Bomen Boekel, de Vogelwerkgroep, vrijwilligers van Stichting D’n Eik en de leerkrachten bomen geplant.


Hete droge zomer toch natte vijver.

 

Dank zij de aanleg van een dompelpomp in de vijver bij De Perekker, dat voor een deel bekostigd is door de Raboclubsupport campagne, hebben we ondanks de hete droge zomer toch water in de vijver kunnen behouden. Dit in tegenstelling tot de droge zomer van 2019. Hierdoor werd voorkomen dat er een heleboel vissen stierven en een ander deel met moeite gered kon worden door te vangen en naar elders te verhuizen. Ook dit jaar mocht Stichting D’n Eik weer een bedrag ontvangen van ruim € 600. Alle mensen die op onze stichting hebben gestemd worden hartelijk bedankt.