Wat bieden wij?

Educatief Natuur Centrum (ENC) De Perekker. 

Het ENC is een betrekkelijk nieuw verenigingsgebouw, gekoppeld aan het gebouw van Scouting Boekel,  waar de koepelorganisatie en de daarbij aangesloten stichtingen, verenigingen en werkgroepen voor het merendeel hun domicilie hebben. Naast de vergaderingen wordt er een permanente tentoonstelling gehouden van alles wat er op De Perekker te zien en te beleven valt. 

In het gebouw worden bezoekers  ontvangen, met als doel informatie over de natuur over te dragen. De inrichting van de tentoonstellingsruimte is flexibel. Er is plaats voor leuke en interessante informatiestands e.d. Het gebouw staat open voor alle activiteiten en organisaties, die met de natuur te maken hebben en wordt dan ook multi-functioneel gebruikt. Wij proberen ook steeds aan de vraag te kunnen voldoen om familie- en/of buurtfeesten op te luisteren met een rondleiding in ons natuurgebied Natuurpark De Perekker.

De Perekker is ca. 7 hectaren groot. Het is vrij toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Buiten is er volop groen, vele bloemen,  vruchten en bessen, vogels en eendjes. Ga eens even stilstaan bij de insectenmuur; al snel zie je verschillende insecten heen en weer vliegen. Er is veel te ontdekken voor jong en oud, ook in de schemer als de vogels nog vrolijk aan het zingen zijn zie je de vleermuizen tevoorschijn komen om voor het nachtleven te zorgen. Er is geen moment denkbaar dat er niet iets zingt of beweegt op de Perekker. Wandelend langs de vijvers en poel, de zandverstuiving en bijenhal kunt u de Peellandbreuk zien. Aangrenzend vindt u bossen waardoor u tot aan Handel kunt wandelen.   

De oeverzwaluwenwand op ‘De Perekker’ is weer klaar voor ontvangst van het eerste broedgeval en voor de ijsvogel is inmiddels ook een broedwand geplaatst.
  
De insectenwand biedt aan insecten en reptielen een geschikt broed- en schuilgelegenheid. De wand is zodanig gebouwd dat er zo lang mogelijk zon op schijnt. In die warmte gedijen de insecten en reptielen heel goed.
De wand bestaat uit drie segmenten; twee met houten palen en één segment met holle stenen gevuld met rietstengels.
In de palen zijn veel gaatjes aangebracht waar de insecten hun nesten kunnen maken. De rietstengels dienen ook voor nestgelegenheid waar de insecten hun eitjes kunnen leggen.        
Onder in de wand zijn drie boogjes voorzien van natuurlijk materiaal waar reptielen kunnen schuilen. Er zijn al hagedissen waargenomen.

De bijenhal biedt aan een aantal imkers de gelegenheid hun bijenkasten te plaatsen en daarmee hun bijenvolken te onderhouden. 
 
   
 
Stuifzandduinen. Pal naast het natuurgebied "De Perekker” in zuidelijke richting liggen
 

de zogenoemde "Trimbossen” met zijn gemêleerde bomenbestand. Aan de westelijke rand ervan bevinden zich hoge stuifzandruggen.

Deze stuifzandwal strekt zich verder uit via de "Handelse Bossen” tot Gemerts grondgebied. In Handel praat men dan ook over de "Handelse Bergen”.

 
Een eerste aanzet van deze stuifzandwal bevindt zich op de Perekker.

Erosie lag aan de basis van het ontstaan van deze zandwal.

Geologisch gezien een recente gebeurtenis waarbij zowel de wind als de mens een grote rol speelden.
 

Tijdens de late Middeleeuwen (1400/1500) traden grootschalige zandverstuivingen op als gevolg van overbegrazing en overbeplagging van het heidegebied, dat zich uitstrekte in de noord-oostelijke richting.

Men probeerde het stuivende zand te bedwingen met eikenhakhout -wallen, die de naastliggende akkers moesten beschermen.

Alleen de langgerekte vorm van de bergen en de eiken op de "bergtoppen” herinneren ons aan de voormalige houtwal.
De donkere bodemlaag, die plaatselijk zichtbaar is aan de voet van de "bergen”, herinnert ons aan de gedeeltelijk overstoven akkers uit de Middeleeuwen.

De zandwallen in de wijk "Bosberg” zijn eveneens ontstaan door

opstuivend zand.  

 

Afbeelding invoegen

 
 
 oeverzwaluw.jpg 
 
 
  
 
  
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding invoegen