EIK-nieuws

Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 
      Afbeelding invoegen
 
  
 
Afbeelding invoegen
 
 
     Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 

Nieuwe impuls voor vergroening in Noord Oost Brabant!!

Negen gemeenten, Waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant hebben voor de komende 4 jaar gezamenlijk ruim 2,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor vergroening van het agrarisch cultuurlandschap. Hiervoor hebben de betrokken bestuurders onlangs het gebiedscontract ‘Horst en Raam III’ ondertekend, gebaseerd op de regeling
‘Groen blauw stimuleringskader’.
Deelnemende gemeenten zijn Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss en Uden. Voor de meeste van deze gemeenten betekent dit inmiddels de derde contractperiode, voor Boekel en Boxmeer de tweede.
Het Groen blauw stimuleringskader, ook wel Stika genoemd, is een provinciale regeling waarmee particuliere grondeigenaren (agrariërs en burgers) op basis van vastgestelde voorwaarden en vergoedingsnormen een bijdrage kunnen krijgen voor aanleg en/of beheer van landschapselementen. Denk hierbij aan karakteristieke elementen van het cultuurlandschap zoals knotwilgen, hagen en amfibieënpoelen. Maar de regeling biedt soms ook mogelijkheden om wandelpaden te realiseren of om bloemrijke (akker)randen aan te leggen. De vergoedingen worden vastgelegd in 6-jarige overeenkomsten. Door nieuwe landschapselementen aan te leggen wordt het buitengebied niet alleen aantrekkelijker om er te wonen, te werken en te recreëren, maar biedt het ook weer ruimte aan typische soorten van het agrarisch cultuurlandschap, zoals patrijs, kerk- en steenuil, kikkers, talloze vlindersoorten, marterachtigen, bijen, hommels, zangvogels. Meer informatie bij Agrarische Natuur Verenigingen en hun veldcoördinatoren.

                                               Afbeelding invoegen

De criteria voor deelname zijn per gemeente verschillend. Geïnteresseerde deelnemers kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij de veldcoördinatoren van de ANV’s. De ANV’s beschikken over de lokale kennis en netwerk met maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur en landschap.
Voor het gebied rond de Maashorst is dit Egbert van Hout: tel. 06-54637607 Mail: egbertvanhout@planet.nl en voor de regio Land van Cuijk en Boekel is dit Koen van Hout: tel. 06-22224146. Mail: koen@projectbureauorbis.nl
Brabant-breed wordt de regeling in opdracht van de Provincie gecoördineerd door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap.
Voor algemene informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met J. van Hees, namens ANV’s regio Noord Oost Brabant, gsm 06-46892650
Zie ook:  www.brabantslandschap.nl
             www.raamvallei.nl
             www.anvgroenboxmeer.nl
             www.maashorstboeren.nl