De verenigingen

De Vrijwillige Weidevogelbescherming Boekel/Venhorst.

Vrijwillige Weidevogelbescherming functioneert onder de vlag van de ZLTO.
Op vrijwillige basis proberen lopers en agrariërs nesten van weidevogels op te sporen en te beschermen zodat ze tijdens de werkzaamheden in het veld niet verloren gaan. De lopers, voorzien van een loopvergunning, zoeken in het voorjaar op de percelen van de deelnemende agrariërs naar nesten van weidevogels. Deze nesten worden gemarkeerd zodat ze opvallen voor de agrariër die werkzaamheden moet uitvoeren. Op deze manier kan de agrariër de nesten
ontwijken of kunnen de nesten (tijdelijk) verlegd worden. Zo proberen we het aantal weidevogels in stand te houden of zelfs uit te breiden. 
Mailen?         mailto:weidevogelbv@gmail.com
 
Visclub "De Boekhorst".
De visclub heeft ten doel het beoefenen van de hengelsport als recreatieve bezigheid en het bevorderen van de bekwaamheid in het hengelen. De visclub geeft jeugdcursussen vissen met de vaste hengel en daarin wordt geleerd om niet alleen veel vis te vangen, maar ook hoe men netjes om moet gaan met de gevangen vis en respect te hebben voor de natuur. De kinderen leren ook welke vis ze vangen. Het geleerde wordt in wedstrijden in de praktijk gebracht.
Mailen? aquafish@live.nl   
 
Bezoek voor meer informatie onze website www.hsvdeboekhorst.nl      

       
Jeugdnatuurwacht "De Knokerd".
De jeugdnatuurwacht is opgericht 17 juni 1974. We hebben ca. 40 leden. Dat is best wel een flink aantal. Bij een aantal activiteiten werken we in groepjes en dat bevalt zeer goed. Hiervoor hebben we zo’n 7 medewerkers die dan met een tas, voorzien van passende informatie, op stap gaan. Meestal zijn we op of rond de Perekker bezig. Bij een aantal activiteiten krijgt men eerst wat informatie d.m.v. uitleg via video en/of mondelinge informatie. Daarna gaan we het veld in. Het moet wel heel slecht weer zijn wil de activiteit niet doorgaan.
Via E-mail en de media wordt er informatie verstrekt. We hebben een fraai logo, wat door Piet Vesters† en Paul Weusten † is ontworpen. Elk seizoen hebben we ongeveer 20 activiteiten. Dat zijn o.a. wateronderzoek, knoppenwandeling, vogels bekijken, herfststukjes en kerststukjes maken, nestkasten in elkaar timmeren en later in het seizoen schoonmaken, op pad met het digitale fototoestel, braakballen uitpluizen enz. In november is de installatie van de nieuwe leden. De laatste activiteit is het uitstapje. Al met al een gevarieerd programma waarbij de jeugd zich lekker kan uitleven.       
 
Bijenhoudersvereniging "St. Ambrosius" Boekel e.o.
 
 Vogelvereniging "Kwekersgoud".
 
 

 
Heemkundekring "St. Achten op Boeckel".
De heemkundekring heeft als doel het in brede kring bevorderen van belangstelling voor, en kennis van de heemkunde in het algemeen. Heemkunde houdt zich bezig met kennis en onderzoek van de eigen leefomgeving.
Voor meer info kunt u terecht op https://www.heemkundekringboekel.nl
Ook kunt u mailen klik dan mailto:info@heemkundeboekel.nl     

      
Stichting Peellandschap "Voskuilenheuvel".
Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel voert namens de gemeente Boekel het beheer over het genoemde park. Het Peellandschapspark Voskuilenheuvel is, zoals de naam al zegt een landschapspark waar de sfeer van de vroegere Peel kan worden ervaren. Het vormt een schakel in een lange keten van kleine natuurgebiedjes tussen het gehucht Heikant bij Volkel en de kern Venhorst. Het park ligt op de kruising van de wegen Schepersdijk en Voskuilenweg, ten noorden van de kern Venhorst. Op het park verzorgt de stichting natuureducatie voor jong en oud. Raadpleeg voor meer informatie de website http://www.voskuilenheuvel.nl
Voor meer informatie: info@voskuilenheuvel.nl

 
Scouting Boekel.
Link naar website van Scouting Boekel: klik hier.

 
Stichting Bomen Boekel.
 
Jachtpachtbeheer Boekel.

    
           
ZLTO afd. Boekel/Venhorst.
ZLTO Boekel-Venhorst De ZLTO-afdeling Boekel-Venhorst is in 1998 ontstaan uit de vroegere NCB-afdelingen van Boekel en Venhorst. Onze afdeling betreft de kernen Boekel, Venhorst en Huize Padua. Wij zijn een actieve afdeling met ongeveer 250 leden. Samen vertegenwoordigen wij zo’n 130 ondernemers in de groene ruimte. Er zijn in onze gemeente veel sectoren actief, zoals melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, paddenstoelenteelt, glastuinbouw, akkerbouw, boomteelt en nertsenhouderij. Als afdeling behartigen wij de lokale belangen van onze leden. Hiervoor onderhouden wij nauw contact met gemeente Boekel, waterschap Aa en Maas en andere belanghebbenden in ons werkgebied. Het bestuur bestaat uit zeven personen én een secretaris/penningmeester buiten het bestuur. Verder zijn er werkgroepen actief op het gebied van PR, Fietsroutes met Prieeltjes en Landbouw & samenleving. Natuurlijk spelen we ook een maatschappelijke rol binnen de gemeenschap waarin we wonen en werken. Daarom organiseren we als ZLTO Boekel-Venhorst o.a. bedrijfsbezoeken voor leerlingen van de basisscholen en kunnen leerlingen uit het voortgezet onderwijs bij ons hun maatschappelijke stage vervullen. Ook nemen we bijvoorbeeld deel aan de Dag van het Platteland. Samen met stichting D’n Eik hebben we het project Fietsroutes met Prieeltjes gerealiseerd. We hebben regelmatig bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en de onderlinge banden te verstevigen, omdat we er als collega’s ook voor elkaar willen zijn.
 
Link naar website ZLTO Boekel-Venhorst: https://www.zltoboekelvenhorst.nl