Project Belevingspad

 
 Stichting D'n Eik Boekel wil graag een Belevingspad realiseren voor kinderen t/m 10 jaar in de Perekker. Wij willen het kind de               verbondenheid met de natuur, met name de Peelrandbreuk en het Wijstverschijnsel (zintuiglijk) laten ervaren door zien, horen,   ruiken, proeven, voelen, evenwicht en beweging.
 
 Zie voor uitgebreidere informatie onderstaande slideshow. De dia's volgen elkaar op na enkele seconden.