Project Belevingspad


 
Project Belevingspad 
 
In opdracht van stichting D’n Eik Mezenlaan 22, 5427 SL gemeente Boekel is er een projectgroep gestart die zich actief en vrijwillig inzet om een Belevingspad voor kinderen t/m 10 jaar te realiseren.  
 
  • Wij gaan uit van de volgende doelstellingen: Het kind zelf de verbondenheid met de natuur (zintuiglijk) laten ervaren door zien, horen, ruiken, proeven, voelen, evenwicht, beweging en daarnaast laten beleven en verwonderen over de natuur. Door zelf ontdekkend leren wordt het kind uitgenodigd en geprikkeld om kennis te maken met de facetten van de natuur.
  • We dragen kennis over in de vorm van educatie m.b.t. het fenomeen van de Peelrandbreuk.
  • Het kind vaardigheden aanreiken gericht op het verblijven in de natuur, spelen in de natuur en zorgen voor de natuur.
Doelgroep waarop wij ons richten.
Wij richten ons op gezinnen (groot)ouders met kinderen t/m de leeftijd van 10 jaar. De opzet van het project is eenmalig. In de begroting nemen we echter, naast de kosten voor de aanleg van het Belevingspad, ook de kosten mee voor het jaarlijks onderhoud. 
 
Inhoud van het project.
Dicht bij het centrum van de gemeente Boekel bevindt zich de ‘Perekker’, een  bijzonder stukje natuur met bos, water en zandverstuivingen. In dit gebied bevindt zich ook een zijbreuk van de Peelrandbreuk met zijn Wijstverschijnsel. Wij willen in dit gebied een Belevingspad aanleggen voor kinderen, waar zij zelf kunnen leren en ervaren wat voor moois en bijzonders de gemeente qua natuur te bieden heeft. 
 
Tijdsplanning.
De projectgroep bestaande uit vrijwilligers is in maart jl. gestart met de voorbereidingen en wij willen het project realiseren vóór de bouwvakvakantie in juli 2019. 
 
Begroting.
Naast de uitvoering door een professioneel bedrijf i.v.m. veiligheid en borging wil ook de werkgroep van de Perekker, bestaande uit vrijwilligers, een bijdrage leveren aan de realisatie van het belevingspad door hand- en spandiensten te verrichten.  De begroting is toegevoegd aan het bijgevoegde projectplan en de kosten worden geraamd op € 23.151,72 exclusief 19% BTW. 

                                                                     
Inkomsten.
Vanuit de Rabobank Clubkas Campagne mochten wij een bedrag van € 603,29 ontvangen en op 4 oktober is ons door de gemeente Boekel een bedrag van € 7.500,00 toegezegd met de toevoeging dat wij zelf het resterende bedrag van € 15.149,31   moeten verwerven. 
Wij vragen niet graag om financiële hulp, maar wij kunnen onze plannen niet uitvoeren zonder externe middelen. We hebben zeven fondsen en organisaties aangeschreven, welke staan vermeld  in ons projectplan onder het hoofdstuk begroting inkomsten. Wij hopen dat zij positief reageren op onze vraag om een financiële bijdrage, of om voor een bepaald speeltoestel te kiezen, en dat te financieren op basis van cofinanciering. Rekeningnummer van d’n Eik is NL75RABO0153792205 Rabo Bank Boekel.
Hun naam wordt op onze folder vermeld en zij zijn onze eregast tijdens de officiële opening van het Belevingspad.
Bij het kiezen voor het sponsoren van een compleet toestel wordt dit bovendien op een passende wijze bij het betreffende toestel kenbaar gemaakt. 
 
Een gedetailleerde toelichting op onze plannen geven wij u desgevraagd graag.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende,
Henny van Boxtel, voorzitter projectgroep Belevingspad

Voor het volledige projectplan klik hier.
 
Voor voorbeelden speeltoestellen klik hier.